สวัสดีครับวันนี้ทางวิศวกรของ power sunlight จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับงานโซล่าเซลล์กันนะครับ

อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าหน้าที่ของอุปกรณ์นี้คืออะไร? จริงๆแล้วเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ในประเภทอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเช่นเดียวกับฟิวส์นั่นเอง

กระแสเกินเกิดได้จาก2ปัจจัย คือ

1.การใช้โหลดเกิน (Circuit Overload)

เกิดจากการใช้งานกระแสเกิดค่าพิกัดด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

2.กระแสลัดวงจร (Circuit Short)

เกิดจากการช็อตหรือเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสลัดวงจร

การออกแบบเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ไม่ว่าจะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์ มีหลักการคล้ายๆ โดยเราจะพิจารณาอยู่ 3 สิ่งคือ

พิกัดกระแสที่ใช้งาน

โดยพิจารณาจากโหลดและแหล่งจ่ายที่ใช้งาน คูณกับค่า Safety Factor ที่1.25เป็นอย่างน้อย 

แรงดันที่ใช้งาน

ในงานโซล่าเซลล์ ระดับแรงดันจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
ต้องพิจารณาว่าอุปกรณ์สามารถรองรับแรงดันที่ใช้งานได้หรือไม่ 

ขนาดสายไฟ

เป็นสิ่งสำคัญมากถึงมากที่สุด ต้องเลือกขนาดสายไฟที่พิกัดกระแสมากกว่าพิกัดกระแสของอุปกรณ์ป้องกันเสมอ
เพราะเมื่อใช้กระแสที่สูงเกินกว่าสายไฟจะรับได้ สายไฟจะไหม้ละลายแต่อุปกรณ์ป้องกันจะยังไม่ทำงาน

มาดูตัวอย่างกันครับ...


ตัวอย่างที่ 1 แผ่น โซล่าเซลล์ ขนาด 300W Voc45.2V Vmp37.2v Isc8.56A Imp8.06A ชารเจอร์ขนาด 20A เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินขนาดเท่าใด

พิจารณาที่ Isc =8.56    8.56x1.25=10.7A
จึงควรเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่มีขนาด ≥10.7A ซึ่งในที่เราจะเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 16A 500V
ซึ่งรองรับแรงดันVocที่45.2vได้ และเราจึงต้องเลือกใช้สายไฟที่สามารถทนกระแสสูงสุดได้ > 16A 


ตัวอย่างที่ 2 ชารจเจอร์ขนาด 20A 24V ชารจลงแบตเตอรี่ขนาด 200Ah 2ลูกอนุกรมกัน

 พิจารณาที่กระแสสูงสุดของชารเจอร์ 20A    20x1.25=25A
จึงควรเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่มีขนาด ≥25A ซึ่งในที่เราจะเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 25A 500V
ซึ่งรองรับแรงดันที่24vได้ และเราจึงต้องเลือกใช้สายไฟที่สามารถทนกระแสสูงสุดได้ > 25A


ตัวอย่างที่ 3 แผ่น โซล่าเซลล์ ขนาด 300W Voc45.2V Vmp37.2v Isc8.56A Imp8.06A ต่ออนุกรมกันจำนวน 16แผ่น อินเวอร์เตอร์ขนาด 6Kw รับแรงดันได้สูงสุด 1000v กระแสสูงสุด 11A

พิจารณาที่ ISC = 8.56A (อนุกรมกระแสเท่าเดิม) 8.56x1.25=10.7A
จึงควรเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่มีขนาด ≥10.7A ซึ่งในที่เราจะเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 16A
แต่ต้องรองรับแรงดันได้มากกว่า Voc 45.2x16 = 723.20V ซึ่งในที่เราจะเลือกใช้เซอร์กิตเบรกกอร์ขนาด 16A 1000V
และเราจึงต้องเลือกใช้สายไฟที่สามารถทนกระแสสูงสุดได้ > 16A และสายไฟจะต้องรองรับแรงดันที่ >723.20V ด้วยเช่นกัน